Menu

Ako sa v lete vysporiadať s teplom na pracovisku

Pridané 22.7.2022 09:06:27 Počet zobrazení 622

Ako sa v lete vysporiadať s teplom na pracovisku

Mohlo by sa zdať, že keď je teplo a slnečno, žiadne nebezpečie nehrozí. Opak je pravdou. Horko a slnko na pracovisku sa môžu stať vaším najväčším nepriateľom. Problémy spôsobené extrémnym počasím začínajú nenápadnou nevoľnosťou, ale môžu skončiť vážnym zdravotným problémom.

Na pracovisku nesmie byť veľmi horúco

Pri niektorých prácach je poriadne teplo vždy. Keď sa k tomu pridajú aj letné teploty okolo 30 °C, je zarobené na problém.

Práci v nevhodných klimatických podmienkach sa venuje § 37 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vykonávacím predpisom je vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Na pracoviskách musí byť podľa nariadenia prípustná mikroklíma. Výnimkou sú mimoriadne teplé dni a pracovisko, kde nie je možné technicky znížiť teplotu z používanej technológie (napríklad sklárne alebo gumárne).

Táto mikroklíma záleží na typu vykonávané práce (jej energetickej náročnosti) a ďalších parametroch. Všeobecne by však priemerná teplota na pracovisku nemala presiahnuť 26-30 °C.

Trieda práce Druh práce Max. teplota
1a posediačky s minimálnou pohybov aktivitou (administratívne práce, kontrolná činnosť v dozorniach a velínoch), práca posediačky spojená s ľahkou manuálnou rukami a ramenami (písanie na stroji, p s PC, jednoduché šitie, laboratórne práce, zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov). 28°C
1b Výstupná kontrola, riadenie osobného vozidla v bežnej premávke. Práca postojačky občas spojená s pomalou chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien alebo prekonávaním malého odporu (varenie, strojové opracovanie a montáž malých ľahkých dielcov, kusová práca nástrojárov a mechanikov, práca predavačov). 27°C
1c Práca posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh (práce v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov, práca s ručným lisom, práca vodičov nákladných vozidiel, traktorov, autobusov, trolejbusov a ostatných dráhových vozidiel). Práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (práca predavačov pri veľkej frekvencii zákazníkov, práca lakovačov, zváračov, sústružníkov, práca obsluhy strojových vŕtačiek a fréz, práca v oceliarni, práca vo valcovni hutných materiálov, ťahanie alebo tlačenie ľahkých vozíkov). 26°C
2 Stála práca rukami a ramenami (zatĺkanie klincov). Práca ramenom a nohou (obsluha stavebných strojov). Práca ramenami a trupom (práca s pneumatickým kladivom, montáž vozidiel, manipulácia so stredne ťažkými bremenami do 15 kg spojená s občasným prenášaním, práca s motykou, práca v stavebníctve - omietanie, ukladanie panelov pomocou mechanizácie, maliarska a natieračská práca, ukladanie tehál, príprava foriem na 15 až 50 kg odliatky, kovanie, práca fúkačov skla pri výrobe veľkých kusov, práca mäsiarov na bitúnku, záhradnícka práca, práca pri zbere ovocia alebo zeleniny, ručné upratovanie veľkých plôch, čistenie okien). Chôdza rýchlosťou 3,5 až 5,5 km/h. 25°C
3 Intenzívna práca ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg práca s lopatou, rezanie, hobľovanie alebo rúbanie tvrdého dreva, práca s motorovou pílou, ručné kosenie, kopanie). Tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, otĺkanie odliatkov, príprava foriem pre veľké odliatky, kladenie betónových tvárnic, chôdza rýchlosťou 5,5 až 7, km/h. Nestanovuje sa
4 Veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku, rýchla chôdza viac ako 7,0 km/h, beh). Nestanovuje sa

Súčasná legislatíva jednoznačne nestanovuje teplotnú hranicu, kedy zamestnávateľ musí vykonávať jednotlivé opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Vo všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí vykonať opatrenia ,zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy (napr. úprava času práce, posun začiatku pracovnej zmeny a pod.).

Zamestnávateľ sa musí postarať aj o pitný režim

Legislatíva rieši tiež hydratáciu. V § 37 rovnakého nariadenia sa hovorí, že, k ochrane zdravia pred účinkami tepelnej záťaže sa poskytujú zamestnancom ochranné nápoje.

Z uvedených legislatívnych úprav vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom pitnú vodu bezprostredne na mieste výkonu práce pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok a navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok z organizmu stratených potením a dýchaním za podmienok: ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom (napr.práce s veľkým energetickým výdajom, pri ktorých je záťaž teplom spôsobená technológiou výroby v hutníctve,v sklárskom priemysle a pod.),pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku za mimoriadne teplých dní (napr. práce na stavbách).

Mimoriadne teplý deň je deň, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu vyššiu ako 30 ◦C. Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom, výber vhodných nápojov, ich primeranú teplotu a množstvo zamestnávateľ konzultuje s lekárom pracovnej zdravotnej služby.

Nápoje sa poskytujú v prípade že:

  • sa prekračujú maximálne prípustné klimatické podmienky pre danú prácu
  • zamestnanci stratia potením a dýchaním tekutiny v objeme vyššom ako 1,25 litrov za osemhodinovú pracovnú smenu,
  • teplota pri práci vonku medzi 10. a 17. hodinou v tieni je vyššia ako maximálna hodnota pre dané pracovisko dané tabuľkou.

Za jeden deň človek stratí potením a dýchaním približne 2 litre tekutín. Zdravý človek by mal tak denne doplniť aspoň 60-80 % stratených tekutín. Ochranné nápoje podávané pri práci by preto podľa vládneho nariadenia mali nahradiť najmenej 70 % stratených tekutín za smenu.

A aké tekutiny by to mali byť? Predovšetkým by v nemali obsahovať viac ako 6 % cukru. Ideálna je obyčajná voda. Pri fyzicky namáhavej práci je tak povinnosťou zamestnávateľa zaistiť prírodnú mineralnu vodu. Tá je pre namáhaný organizmus oveľa vhodnejšia pre doplnení stratených minerálov a hydratácie.

Povinnosti zamestnávateľa sú teda jasné, ale čo môže pre svoju bezpečnosť spraviť sami zamestnanci?

Pri práci vo vysokých teplotách odporúčame:

  • Obmedzte pobyt a prácu na priamom slnku.
  • Nezačínajte fyzicky namáhavú prácu, pokiaľ nie ste dostatočne hydratovaní.
  • Dávajte si pravidelné krátké prestávky spojené s doplnením tekutín.
  • Nepite veľmi studené nápoje..

Opaľovací krém zákon nenariaďuje, ale...

Pobytu na slnku sa pri vonkajších prácach v lete vyhnete len ťažko. Zvlášť pri práci v poľnohospodárstve, stavebníctve alebo na cestách. Rizikom však nie je len dehydratácia a vysoká teplota. Slnečné lúče môžu poškodiť tiež vašu kožu. Chrániť sa musíte predovšetkým pred nebezpečným ultrafialovým (UV) žiarením.

Pri trvalom pobyte na slnku vašej pokožke hrozí vážne poškodenie, ktoré môže skončiť aj rakovinou. Veľmi citlivé sú na slnečné žiarenie materská znamienka, vysoká dávka UV žiarenia môže tiež oslabiť imunitný systém.

V tomto prípade zákon na ochranu nemyslí a chrániť sa tak zamestnanci musia sami. Prípadne sa dohodnite na podmienkach so zamestnávateľom individuálne alebo v rámci kolektívnej zmluvy.

Chráňte svoju pokožku:

  • Pokiaľ je to možné, noste pri práci ľahký priedušný odev z prírodných savých materiálov, ktorý pokryje čo najväčšiu plochu tela
  • Nezabúdajte na pokrievku hlavy a ideálne tiež zátylku.
  • Používajte ochranný krém s SPF (sun protection factor) minimálne 15. Naneste 30 minút pred začiatkom práce na slnku a v priebehu smeny minimálne jeden krát naneste krém znovu.

A to stále nie je všetko.

Slnko môže ohroziť aj váš zrak. Ochranné okuliare patria k najpodceňovanejším ochranným prvkom. A v prípade ochrany pred slnkom to platí dvojnásobne.

Správne okuliare pre letnú prácu by mali mať účinný UV filter. Pri pravidelnom pobyte na slnku bez slnečných okuliarov s UV filtrom totiž hrozí šedý zákal. Už 15 minút na priamom slnku môže byť pre váš zrak nebezpečných.

 

PONUKU OCHRANNÝCH OKULIAROV PROTI SLNKU NÁJDETE TU

 

Ako poznáte, že s vami niečo nie je v poriadku

Vaše telo si dokáže samo povedať, že už vysoké teploty alebo slnečné lúče nezvláda. Stačí mu len načúvať. Ako sa prejavuje prehriatie organizmu?

1. Tepelné vyčerpanie. Vaše telo sa vám snaží naznačiť, že už toho má dosť. Ste podráždení, unavení, znižuje sa vaša ostražitosť, chýba vám motivácia, motá sa vám alebo vás bolí hlava, nemáte chuť do jedla.

Tepelné vyčerpanie obvykle spôsobuje dehydratácia. Akonáhle pocítite tieto príznaky, okamžite prestaňte pracovať, vyhľadajte kľudné chladné miesto a dopĺňajte tekutiny.

2. Úpal. Telo stráca schopnosť termoregulácie. Na tele sa vám tvoria potničky následkom nadmerného potenia a zvýšenej vlhkosti. Pociťujete tzv. tepelné kŕče - bolestivé svalové kontrakcie. Cítite sa vyčerpaní a prehriatí.

Úpal je vážne ohrozenie spôsobené predovšetkým nedostatkom tekutín spôsobeným nadmerným potením. V takomto prípade rýchle vyhľadajte odbornou pomoc.

3. Úžeh. Vaše telo bolo veľmi dlho vystavené slnku a intenzívnemu UV žiareniu. Máte červenú pokožku alebo sa vám na nej dokonca tvoria pľuzgiere. Robí sa vám nevoľno, prehrial sa vám mozog.

Pri úžehu okamžite vyhľadajte tieň, schlaďte svoju hlavu aj pokožku a aplikujte prípravok obsahujúci kyselinu pantothenovú či panthenol. Úžeh sa môže dostaviť aj niekoľko hodín po výkone práce na slnku.

Dodržiavanie BOZP robí firmám problémy
Pretože leto so sebou prináša množstvo povinností pre zamestnávateľov, firmy stále hojne tieto pravidlá nedodržiavajú a inkasujú zbytočné pokuty.

Najčastejším dôvodom sú nekvalitné pracovné ochranné pomôcky.

Pokiaľ nechcete medzi tieto firmy toto leto patriť, kontaktujte nás. Spravíme analýzu rizík priamo u vás na pracovisku a odporučíme najvhodnejšie a najefektívnejšie riešenie z pohľadu zamestnancov, zamestnávateľa aj legislatívy.

 

Diskusia

(0 komentárov)

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Doprava zdarma

 

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať