Menu

Všeobecné obchodné podmienky NEBEX s.r.o.

I. OBJEDNÁVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

II. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

III. CENY

IV. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

V. DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

VI. DODACIE LEHOTY

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVAR

IX. VÝMENA TOVARU

X. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

XI. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÉ OSOBY 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

I. OBJEDNÁVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle všeobecných obchodných podmienok je predávajúcim spoločnosť NEBEX s.r.o., so sídlom Baničova 1, 949 11 Nitra, IČO 46330437, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Nitre, oddiel sro, vložka číslo 29806/N (ďalej len ako ,,predávajúci,,). Tovar je možné prezerať a objednať na našej internetovej stránke http://www.nebex.sk Pri objednávaní tovaru cez internet budete požiadaný o poskytnutie Vašich platných identifikačných údajov (meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, emailová adresa, pre právnické osoby aj sídlo ponikania, IČO, DIČ, IČ DPH). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru a komunikáciu s kupujúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením neprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.

Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci" alebo „dotknutá osoba") poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.nebex.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu http://www.nebex.sk pri registrácii na internetovom obchode www.nebex.sk alebo iným vhodným spôsobom.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ"), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
  

 

II. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po odoslaní Vašej objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš email bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom alebo telefonicky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

 III. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob.

 

IV. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku má právo kupujúci zrušiť bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to buď e-mailom na adresu info@nebex.sk alebo telefonicky.

 

 

V. DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca (Slov. pošta, kuriér Geis, Zásielkovňa), dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi základné osobné údaje pre bezpróblemové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón). Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou, prípadne je možnosť zrýchlenej dopravy prostredníctvom kuriéra DPD, posielame aj cez spoločnosť Zásielkovňa, ktorá má výdajné miesta po celom Slovensku a vy si vyberiete odberné miesto, kde si vyzdvihnete tovar. Taktiež si môžete Váš tovar vyzdvihnúť na našej prevádzke bez poplatkov. Cena dobierky je 1,20 Eur s DPH.

Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, neodkladne nás kontaktujte. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to, aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.

 

 

VI. DODACIE LEHOTY

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Dodacia lehota je do 2-3 pracovných dní, závisí to od doručovacej lehoty Slovenskej pošty, pri voľbe kuriéra je to obvykle do 24 hodín po celej SR, to isté platí aj pre Zásielkovňu (1-2 pracovné dni). V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába
 • tovar sa nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na prevádzke spoločnosti NEBEX s.r.o.,
 • platba vopred bankovým prevodom,
 • platba online platobnou kartou prostredníctvom služby VÚB eCard,
 • platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na mieste prevádzky NEBEX s.r.o. (platobnou kartou),
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
 • platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení dohodnutých podmienok ),
 • na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj).

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

VIII.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@nebex.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Tovar pošlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia zmluvy späť poštou doporučene na adresu prevádzky (nie na adresu pošty!)NEBEX s.r.o., Bratislavská 7, 949 01 Nitra, prípadne odovzdajte tovar priamo na predajni. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

IX. VÝMENA TOVARU


V prípade, že Vám produkt nesedí, máte právo do 14 dní od obdržania tovaru, na jeho výmenu. Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný a kompletný. Tovar je nutné zaslať doporučene na adresu prevádzky (nie na adresu pošty!)NEBEX s.r.o., Bratislavská 7, 949 01 Nitra s vyplneným formulárom " FORMULÁR PRE VÝMENU, VRÁTENIE TOVARU ". Všetky náklady spojené s dopravou tovaru ohľadom výmeny hradí v plnom rozhasu zákazník ! Suma je fakturovaná iba za dopravu k zákaznikovi formou dobierky vo výške 3,90 EUR s DPH.

  

X.  REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Informácie o najbližšom servisnom stredisku Vám poskytneme telefonicky alebo emailom. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, záruka sa nevzťahuje na nesprávne použitie výrobku a nesprávne skladovanie. Pokiaľ budete odosielať reklamovaný tovar je nutné priložiť doklad o nákupe tovaru, REKLAMAČNÝ PROTOKOL s presným popisom vady a s platnými kontaktnými údajmi.

 

 

 XI. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÉ OSOBY

Podnikateľom je Právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov a právnické osoby. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO", nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Podnikateľ nemôže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.).

Záruka tovaru:

Na všetky produkty poskytujeme koncovým používateľom plnú záruku 24 mesiacov. Pri nákupe na firmu (pri zadaní IČO vo fakturačných podmienkach), platí záruka 12 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad Faktúra (alebo záručný list ak je dodaný).

 

Reklamácia tovaru:

Ak podnikateľ nakúpi u nás tovar telefonicky, emailom, v kamennej predajni alebo cez eshop a potom ho reklamuje, Obchodný zákonník maximálnu dĺžku reklamačného konania priamo nestanovuje, resp. určuje povinnosť odstrániť vady v ,,primeranej lehote,,. Neplatí tu spotrebiteľská lehota 30 dní. Vždy sa snažíme reklamáciu vybaviť v čo najkratšom možnom čase, všetko závisí od toho, či sa reklamovaný tovar posiela dodávateľovi / výrobcovi, kde sa tovar posiela a čo je predmetom reklamácie. 

 

 

  XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.3. 2015 a rušia predchádzajúce znenia OP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.nebex.sk, ktorého prevádzkovateľom je NEBEX s.r.o., Baničova 1, 949 11 Nitra, IČO: 46330437, IČ DPH: SK2023332883, zapísaný v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro vložka číslo 29806/N.

Prevádzkovateľ je platca DPH.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

IG

 

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať